Στόβοι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περιστερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρθένιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσάννα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στράτηγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σκύλαξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιλβανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σέμνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαβῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μουκάκενθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδόνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδονικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔτυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔτροπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐστάθιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐσέβεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐάγορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Στόβοι