Στόβοι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκοίνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γράνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βικτωρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βασίλειος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Στόβοι