Σαβῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαβεῖνος (κατεξοχήν γραφή)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 209 μ.Χ., IG X.2.1.506.5 (2) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.64 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. col. 16 αρ. 3.7 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 197-198 αρ.  D15 (5) Μακεδονία (Σιντική-σημ. Neine) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5888 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
91