Σεκοῦνδα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαικόνδα (αυτοκρ. περ., Θάσος), Σεκόνδα (αυτοκρ. περ., Θεσσαλία, Βιθυνία, Λυδία), Σεκο͂νδα (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Σεκοῦντα (2ος αι. μ.Χ., Λακωνία), Σικόνδα (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 212 (πρβ. SEG XXVIII 551) (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 281 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 417 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., Καφταντζής 658  (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.15 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 132 μ.Χ., IG X.2.1.503.5 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αυτοκρ. περ., SEG I 278 (8) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) 102 μ.Χ., SEG XXXII 655.2-3 (9-10) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 63 αρ. 136.4, 70 αρ. 160 (11) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (αρχείο Παπάζογλου) (12) 3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 32/II (13) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 46 αρ. 105 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86