Εὔτροπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutropus (αυτοκρ. περ., κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.571.4 (2) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.1, 4 (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 227 αρ. 600 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12