Εὐστάθιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 239 (= Pilhofer 106) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.355.2 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 4ου αι. μ.Χ., Arch. Iug. 22-23 (1982-1983), 59 αρ. 8 (4) 6ος αι. μ.Χ., Popović et al. 1969, 158 αρ. 343 (πρβ. BE 1972, αρ. 256 c 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19