Μακεδονικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Macedonicus (1ος αι. π.Χ., Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι /2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι-Δράμα), Μακεδονιχός (2ος αι.μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.10 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ., SEG XXIII 126.1 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 71 αρ. 26 (= Pilhofer 502) (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 30 (1975) Χρον.  σ. 287 (= Pilhofer 485) (5) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. π.Χ., Anderson-Stojanović 1992, 42 αρ. 207 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10