Σιλβανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Συλβανός (3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Σειλβανός (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 492 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 441.3 (Feissel 1983, 64) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1005 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.720.3 (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 18 αρ. 4.78 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11