Εὐάγορος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐαγόρειος (πατρων. επίθ., Θεσσαλία, 3ος αι. π.Χ.), Εὐαγόρου (γεν., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Σκοπίων) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17