Παρθένιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Parthenius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.611.2 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.755 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 6ος αι. μ.Χ.,  Popović et al. 1969, 157 αρ. 342

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58