Σκύλαξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Scylax (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 232 μ.Χ., AJA 75 (1971), 401· BE 1972, αρ. 256a

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34