Στόβοι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἑρμιόνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἔραστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπίκτητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπίκτησις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιθύμητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐλπίδις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐλπιδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νίκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικερωτίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νηνίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νεανίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νάρκισσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀκταβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Στόβοι