Εὐσέβεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐσέβεα (1ος αι. μ.Χ., Μυσία), Εὐσέβια (4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 4ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.591B.2 (2) πριν από 361 μ.Χ., PLRE I (-) (RE (1)) (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-70-46 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11