Στράτηγος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 954 (πρβ. L 635) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6