Σωσάννα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σοσάννα (βυζ. περ., Βιθυνία), Σουσάνα (Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΙG X.2.1.787 (= Feissel 1983, 156) (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., αδημ. (ανασκ. Στόβων) inv. I-70-48 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7