Σέμνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Semne (αυτοκρ. περ., Κόρινθος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951, 62-63 αρ.  6 (= Pilhofer 721) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.131 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. 7-9 αρ.  10 (= Wiseman 1973, 176) (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 169 (5) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 47 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26