Ἰσιδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσιδώρα (ελλην. περ., Θεσσαλία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Εύβοια / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Σικελία, Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Αττική, Δελφοί, Λάρισα, Κυρηναϊκή / 2ος αι. μ.Χ., Εύβοια, Αθήνα, Λάρισα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος-4ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 446.3 (= Feissel 1983, 58) (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 94.7 (3) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον;) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 87.4 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 709c (5) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.158.11· 207.12 (6) 208 μ.Χ., IG X.2.1.1014 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.887 (8) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 193-211 μ.Χ., IG X.2.2.218.5 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 343 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47