Τήλεφος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τε̄́λεφος (5ος αι. π.Χ, Αθήνα), Telephus (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 325 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 6.236 (= Berve 745) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 854 (= 890) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ.,  SEG XLII 582.56

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
65