Φιλίππα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλἴπα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Φειλίππα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα), Φιλλίππα (3ος αι. μ.Χ., Άρνισσα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135B.29 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 313 (3) τέλη 3ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 342.4 (4) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) τέλη 3ου αι. μ.Χ., EAM 134 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) τέλη 3ου αι. μ.Χ., EAM 168  (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) μετά το 202 μ.Χ., IG X.2.2.74.11 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.95 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε.  (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 666

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24