Φιλήμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 61 μ.Χ., Const. Apost. vii 46  (2) Μακεδονία (Ελίμεια) μέσα 3ου αι. μ.Χ., EAM 63 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 287-245 π.Χ., Πετράκος 1997, 21.6 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.1029 (= EAD XXX 338)  (5) Μακεδονία (Παιονία) 2ος αι. μ.Χ., AM 27 (1902), 318 αρ. 45

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
226