Ἱστιαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιστιαῖος (αρχαϊκή περ., Ιλλυρία / 5ος αι. π.Χ., 4ος/3ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἱστιἀῖο̄  (γεν., 5ος/4ος αι. π.Χ., Θράκη),  Ἱστιῆος (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Histiaeus (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία), ῾Ιστιε̣͂ος (2ος-1ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Αἱστιαῖος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;209 π.Χ., PTeb 821.1 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.302  (4) Μακεδονία; 168 π.Χ., RE Supplbd. 4 (-) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92