Φιλοκύριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοκύρειος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Αλλάντη)

Χρονολόγηση: 
3ος-4ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη, σημ. Παρθένιο) 3ος-4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 80 (= IG X.2.1.1017) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 667 (= Pilhofer 123) (3) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 249 (= Pilhofer 308) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15