Ἰωάννης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ioannes (αυτοκρ. περ., Σικελία), Ἰοάννης (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / βυζ. περ., Βιθυνία / 6ος/7ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἰωἄνης (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Θεσσαλία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἰωιάνου (γεν., 4ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ἠοάνης (4ος-6ος αι. μ.Χ., 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη / βυζ. περ., Ιωνία), Εἰωάννης (4ος-6ος αι. μ.Χ., Χαλκιδική / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη ), Ἰωάννις (βυζ. περ., Κόρινθος), Ἰοάνις (βυζ. περ., Ήπειρος / 7ος αι. μ.Χ., Λέσβος), Ἠωάννης (βυζ. περ., Θεσσαλία),  Ἰωάννες  (βυζ. περ., Βιθυνία), Ἰάννης (βυζ. περ., Βιθυνία), Εἰωάνου (γεν.: 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ἰωάνη (γεν.: 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ioannis (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θράκη), Εἰοάννης (6ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 439 (= Feissel 1983, αρ. 71) (2) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 437, 3 (= Feissel 1983, αρ. 2) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 15.8 (4) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 16 (5) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 33 (6) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 38 (7) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 4ος-6ος αι. μ.Χ., RQ 1931, 326 αρ. 167 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 724 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος/5ος αι. μ.Χ., Feissel (1983), 229 (= Pilhofer 247) (10) ;5ος αι. μ.Χ., AAA 13 (1980), 95 (= Pilhofer 115) (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 326 (12) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.334 (= Feissel 1983, αρ. 167 (13) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.632 (= Feissel 1983, αρ. 143) (14) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.365.2 (= Feissel 1983, αρ. 141 (15) ;5ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 4 (1918) Παράρτ. σ. 31 (16) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 279 (17) 5ος αι. μ.Χ., RE (18)· PLRE II (9) (18) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα-Λουλουδιές) αρχές 6ου αι. μ.Χ., SEG XLIX 728B.11 (19) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις*) 6ος αι. μ.Χ., SEG XXXV 763 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Προκοπίου) 4ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXXVII 543b 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
321