Πάνταυχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 289 π.Χ., Πλούταρχος, Δημήτριος 41· Πύρρος 1 (RE (2)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος) π. 326 π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.6 (RE (1)· Berve 604) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  16A.28 (4) 172-168 π.Χ., Πολύβιος 28.8.5-6· 29.3.3-4· Λίβιος 42.39.7· 44.23.2-4· 44.27.8-12· 44.30.14·  44.45.2 & 7 (RE (3)) (5) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 203 (6) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  346.1  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα)  95 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 207 αρ. 10 (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.55 (9) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.334 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 223 π.Χ., IG X.2.1.2.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24