Παρθενόπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Parthenope (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  403.1 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  404.1, 23, 26 (= GVI 1594) (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.27

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11