Σωτήριχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σοτήρικος (2ος αι. π.Χ., Αθήνα), Sotericus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Soterichus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Σωτείριχος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Σωτέριχος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Σωτήρικος (3ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.24 (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 144A.7 (4) μετά το 249 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 109.9 (5) Μακεδονία  (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.664.1 (= SEG XLIII 459) (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.877 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Νέα Μεσήμβρια) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 856

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
356