Σωτηρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Soteria (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Σοτηρία (3ος αι. μ.Χ., Κύπρος / βυζ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 245 μ.Χ., Tataki 1988, 1218 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34