Παρασκευή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Parasceue (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  362.1, 5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Τουράτσογλου 1995, 191 πίν. 239 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 155 μ.Χ., IG X.2.1.449 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7