Σωτήρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄τε̄ρ (;6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία), Soter (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 180-219 μ.Χ., ILeukopetra 15.4· 20.2· 69.5 (2) 235 μ.Χ., SEG L 577.5 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 55 (1931), 201-202 αρ. 16 (= Pilhofer 27) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90