Παμφίλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pamphila (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Πανφίλα (1ος αι. π.Χ., Σικελία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Φανφίλα (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  20.3 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28 (3) 2ος αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 269 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.310.3 (5) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.399 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.618 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32