Παιδέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παιδέρο̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Paideros (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Pederos (αυτοκρ. περ., Σικελία), Paederos (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Πεδέρως (αυτοκρ. περ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44