Παννυχίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pannychis (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 262 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  52.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11