Ἀθηνόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθε̄νόδο̄ρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀθηνόδο̄ρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Athenodorus (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Atinodorus (4ος/5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Βόλος 3ος-2ος αι. π.Χ., IG IX.2.1185 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951, 53 αρ. 1.1 (= Pilhofer 716) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1 326.3 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 571 (5) ;354 π.Χ., TAPA 69 (1938), 52-53 αρ. 6, 12 & 70 (1939), 62 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
378