Δαμάσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;338 π.Χ., Πολύαινος, Στρατηγ. 4.2.3  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 162 π.Χ., RE Supplbd. 1 (3a) (= PP 16103)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 206. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 289 αρ. 6.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Φωκίδα το 200 μ.Χ.

Στο (1) στρατηγός του Φιλίππου Β΄κατά την εκστρατεία του εναντίον των Θηβών.