Δεινομένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δεινομένευς (γεν., 5ος αι. π.Χ., Θράκη), Δινομένης (1ος αι. π.Χ., Ρόδος / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 339B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 203. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 291 αρ. 14.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Νάξο τον 7ο π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.