Αἴολος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ρώμη 1ος αι. π.Χ., IGUR 1497  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., SEG L 611 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12