Ἀκουσίλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.24, 37 (2-4) Μακεδονία < Αίγυπτος 51-20 π.Χ., PTeb 382.36 & PSI 1098.39·  PTeb 382.2, 17, 19 (PP 9073)·  PTeb 382.3, 8, 10, κλπ. (PP 9074) (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 4 π.Χ.,  SB 11274.3  (6) Μακεδονία < Αίγυπτος 46 μ.Χ., PMich 273.1 & PSI 906.1 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.627

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17