Δεκάμνιχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία αρχές 5ου αι. π.Χ., Αριστοτέλης, Πολ. 1311b.30

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hoffmann 1906, 206· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 291 αρ. 15.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς.

Βασιλικός ακόλουθος στην αυλή του Αρχελάου Α', ο οποίος προκάλεσε την οργή του Ευριπίδη

Γεωγραφική διασπορά: