Δαΐμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 221-205 π.Χ., BGU 1964.2, 4-5, κλπ.

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 289 αρ. 4· La'da 2002, E1741.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βοιωτία τον 5ο π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μυσία τον 2ο αι. π.Χ.