Δαδῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.66 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1954 & 1976 [1988], 493· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 289 αρ. 3.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: