Λευκάδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νικόβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκαρχος Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικαγόρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νεοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κώβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κοσμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καλλιτέλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λευκάδα