Λυκίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυκίσϟος (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Λυκἴσσκος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία), Lycyscus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 317-312 π.Χ., Διόδωρος 19.36.5· 67.5· RE (6) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) 204 ή 320 μ.Χ., SEG XXIX 583.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
212