Λευκάδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Καλλισθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θράσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θρασυκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πτολεμαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πορφυρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολύλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολέμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωστράτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσικράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύμμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιμίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λευκάδα