Λυσικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσικράτες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 64 σημ. 45 (πρβ. Αρχαία Μακεδονία 1, 132 σημ. 19) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111