Νικόβουλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικόβολος (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Νεικόβουλος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία, Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία /2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη, Βοιωτία / 3ος αι. μ.Χ., Δελφοί, Ανθεμούς, Βοιωτία, Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 234 μ.Χ., ILeukopetra 84.3 & 4 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 571

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
126