Καλλιτέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλιτέλε̄ς (αρχ. περ., Αθήνα), Καλλιτέλε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1)  Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί;) ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 59 (= IG IX.2. 231) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
78