Κράτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κράτηα (4ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 1ος αι. π.Χ., Εύβοια, Θράκη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος), Κράτια (αυτοκρ. περ., Κύπρος / 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Λυδία), Cratia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 192 μ.Χ., ILeukopetra 34.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52