Νικαγόρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικαγόρα (1ος αι. π.Χ., Λάρισα / 2ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Βεύη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 155 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.447.1, 3, 11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23