Λεοντίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λhοντίς (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Λεοντείς (2ος-1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία), Λεωντίς (4ος αι. μ.Χ., Επιζεφύριοι Λοκροί)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ. IG X.2.1.432 (πρβ. JDAI 84 (1969), 153-154 αρ. R18) (2) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1 487.2· 488 A-B (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος αι. μ.Χ. Δήμιτσας 1896, αρ. 158 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49