Κοσμία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κοσμεία (αυτοκρ. περ., Θάσος), Cosmia (αυτοκρ. περ., Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 208 μ.Χ., ILeukopetra 52.1 (2) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.169 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 774

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32